Strumień świetlny Φ [lm]
Lumen jest parametrem określającym całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła światła.

Światłość I [cd] kandela
Jest stosunkiem strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło w danym kierunku, w elementarnym kącie bryłowym ω obejmującym ten kierunek, do wartości tego kąta bryłowego ω. Światłość jest przestrzenną gęstością strumienia świetlnego.

Natężenie oświetlenia E [lx] luks
Jest stosunkiem strumienia świetlnego dΦ padającego na elementarną powierzchnię dS otaczającą ten punkt, do tej powierzchni. Natężenie oświetlenia jest powierzchniową gęstością strumienia świetlnego padającego na oświetlaną powierzchnię.

Luminancja L [cd/m2]
Jest to stosunek elementarnej światłości dI emitowanej z elementarnego otoczenia dS tego punktu w tym kierunku, do wielkości pozornej dS’ tego otoczenia widzianej z danego kierunku. Luminancja jest miarą jaskrawości postrzeganych obiektów, a jej wartość może zależeć od kierunku obserwacji danej powierzchni.

GRAF_JEDNOSTKI

Olśnienie
Olśnienie jest niepożądanym stanem procesu widzenia. Może ono wystąpić wskutek niewłaściwego rozkładu luminancji, niewłaściwego zakresu luminancji, w rezultacie nadmiernych kontrastów powodujących odczucie niewygody lub zmniejszenia efektywności procesu widzenia. Olśnienie klasyfikuje się ze względu na warunki jego powstawania (bezpośrednie, pośrednie, odbiciowe) lub ze względu na skutki, jakie powoduje. Zgodnie z tym wyróżnia się olśnienie przykre, przeszkadzające i oślepiające.

  • Olśnienie przykre
    Wywołuje uczucie przykrości, niekoniecznie upośledzając proces widzenia. Poziom tego olśnienia zależy głównie od luminancji obserwowanych w polu widzenia. W jego wyniku możemy odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie, problemy z koncentracją, często bez świadomości źródła tych problemów.
  • Olśnienie przeszkadzające
    Zakłóca proces widzenia, niekoniecznie wywołując towarzyszące uczucie przykrości. Poziom tego olśnienia zależy głównie od natężenia oświetlenia w płaszczyźnie oka i polega na rozpraszaniu na siatkówce dużych ilości strumienia świetlnego, co obniża jej czułość. Ten rodzaj olśnienia jest łatwiejszy w eliminacji, ponieważ jego źródło i negatywne następstwa są łatwo zauważalne.
  • Olśnienie oślepiające
    Jest ekstremalnym przypadkiem olśnienia przeszkadzającego. Powoduje czasowe całkowite upośledzenie procesu widzenia.