Światło miało decydujący wpływ na powstanie życia na naszej planecie. Od ponad 170 000 lat naturalne światło dzienne kształtuje i towarzyszy homo sapiens. Od nieco ponad 100 lat sami próbujemy uzupełniać jego niedobór lub brak, posługując się sztucznym oświetleniem elektrycznym. Przez ten czas opracowano metodologię, jak przy jego pomocy kształtować otoczenie świetlne, aby uzyskać oczekiwany komfort pracy, czy wypoczynku. Przez ten czas poznano również wpływ światła i oświetlenia na psychikę człowieka. W coraz większym stopniu mamy też świadomość jego oddziaływania na regulację procesów biologicznych zachodzących w naszym organizmie.

Czemu światło jest tak ważne?

Spełnia ono dwie, bardzo ważne funkcje:

 • Funkcję oświetlania – czyli umożliwienia postrzegania otoczenia poprzez rozróżnianie jego szczegółów, stopnia ich jasności i barw oraz dostrzegania ruchu, po kreowanie określonego nastroju. Zatem światło ma istotny wpływ z punktu widzenia fizjologii i psychologii człowieka.
 • Funkcję biologiczną – czyli wpływ światła na procesy biologiczne zachodzące w ciele człowieka, takie jak: gospodarka hormonalna, metabolizm i krążenie krwi. Światło synchronizuje nasz wewnętrzny zegar, nadając naszemu funkcjonowaniu pewien rytm, np. okołodobowy.

WPLYW SWIATLA

Potrzeba prawidłowego oświetlenia:

Człowiek dysponuje 5 zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem i smakiem. Ponad 80% informacji o otoczeniu pochodzi z narządu wzroku. To podkreśla jak istotną rolę pełni światło, które w tym procesie staje się medium przekazującym te informacje.

glowa

Prawidłowe oświetlenie:

 • podnosi widoczność i ogranicza zmęczenie, a tym samym polepsza wydajność, dokładność i bezpieczeństwo wykonywanej pracy,
 • polepsza bezpieczeństwo i jakość użytkowania ulic, dróg i chodników
 • podnosi jakość życia nocnego w miastach, także poprzez upiększanie wizerunku obiektów architektonicznych po zmierzchu,
 • motywuje, stymuluje i ułatwia proces uczenia się,
 • wpływa odpowiednio na nasz nastrój: poprawia samopoczucie i wrażenia estetyczne,
 • podnosi jakość życia starszych ludzi, poprzez uwzględnienie ich specyficznych wymagań w zakresie oświetlenia.

Prawidłowe oświetlenie jest wynikiem dbałości o jakość całego procesu realizacji instalacji oświetleniowych, na który składają się:

 • kompetentnie wykonany projekt oświetlenia,
 • odpowiedniej jakości sprzęt oświetleniowy,
 • profesjonalne wykonawstwo i późniejsza konserwacja instalacji.

PROJEKT_WYKRES